Rti Radio Taiwan International

Làm thế nào để xin Visa du học Đài Loan

Thủ tục để xin Visa đi học chính quy các bạn nghe đài có thể tham khảo như sau:Hộ chiếu bản chính và bản sao...