Luật Đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sắp sửa có hiệu lực, Bộ Kinh tế nhắc nhở doanh nghiệp Đài Loan về rủi ro không xác định

  • 15 January, 2021
  • Thúy Anh
Luật Đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sắp sửa có hiệu lực, Bộ Kinh tế nhắc nhở doanh nghiệp Đài Loan về rủi ro không xác định (Ảnh minh họa, Pixabay)

Luật Thẩm tra an toàn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài của Trung Quốc dự kiến chính thức được thực thi từ ngày 18/01, ngày 15/01, Bộ Kinh tế Đài Loan nhắc nhở các doanh nghiệp Đài Loan rằng, sau khi luật này có hiệu lực, nếu ngành nghề đầu tư của họ tại Trung Quốc nằm trong danh mục cần phải xin phép thẩm tra, phải nộp hồ sơ xin phép trước với phía Trung Quốc, tuy nhiên, phía Trung Quốc không có định nghĩa rõ ràng đối với các cụm từ như “quan trọng”, “liên quan đến an ninh quốc gia”, “kỹ thuật quan trọng”, v.v., e rằng có rủi ro không xác định trong mặt chấp hành, và nếu có hành vi vi phạm quy định, ngoài có thể bị buộc rút lại đầu tư, còn có thể bị phía Trung Quốc áp dụng xử phạt theo Hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, e rằng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Đài Loan, cần phải chú ý nguy cơ khó lường này.

Bộ Kinh tế cũng đề cập, doanh nghiệp Đài Loan cũng cần phải theo dõi sát sao những điều luật liên quan khác mà chính phủ Trung Quốc sắp ban bố trong thời gian sắp tới, như Luật Phòng chống lũng đoạn, Luật Thẩm tra an ninh giao dịch chứng khoán, cũng như những điều luật có thể gây ảnh hưởng và mang đến rủi ro cho doanh nghiệp Đài Loan.

Bộ Kinh tế bày tỏ, sẽ theo dõi chặt chẽ các tình hình liên quan, bao gồm tình hình thực thi Luật Thẩm tra an toàn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài và các pháp lệnh sắp sửa được ban bố trong tương lai, và sẽ thông báo cho các doanh nghiệp Đài Loan để họ kiểm soát rủi ro. Về việc có một số doanh nghiệp Đài Loan có ý muốn rút ra khỏi Trung Quốc, Bộ Kinh tế cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ họ về nước đầu tư hoặc chuyển sang thị trường Đông Nam Á theo chính sách Hướng Nam Mới của chính phủ; nếu doanh nghiệp Đài Loan xảy ra trường hợp tranh chấp đầu tư tại Trung Quốc, Bộ Kinh tế cũng sẽ cung cấp tư vấn pháp luật và hỗ trợ hành chính, giữ liên lạc chặt chẽ với Ủy ban Trung Hoa Lục Địa và Quỹ Giao lưu Hai bờ eo biển, bảo vệ quyền lợi đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp Đài Loan.

Thúy Anh

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore