Sở Di dân thực hiện tự động gia hạn lưu trú lần thứ 7 cho người nước ngoài hợp pháp tại Đài Loan

  • 13 January, 2021
  • Hải Ly
Sở Di dân công bố tự động gia hạn lần thứ 7 cho người nước ngoài lưu trú tại Đài Loan

Theo Sở Di dân vào ngày 13/1 cho biết, do xem xét tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn căng thẳng, sẽ  thực hiện tự động gia hạn đợt thứ 7 thời gian lưu trú Đài Loan cho những người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan vào trước thời điểm ngày 21/3/2020 mà giấy tờ lưu trú tại Đài Loan vẫn chưa quá hạn, với thời gian gia hạn là 30 ngày.

Theo Sở Di dân chỉ ra rằng, đối với những người nước ngoài lưu trú hợp pháp trên 180 ngày, trong năm ngoái đã có 6 lần tuyên bố cho phép gia hạn lưu trú thêm 30 ngày vào các thời điểm 17/7, 14/8, 14/9, 15/10, 13/11 và 14/12.

Theo Sở Di dân cho biết, biện pháp này sẽ phối hợp tùy thuộc sự xem xét đánh giá về diễn biến dịch bệnh của Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh, và sẽ thảo luận để đưa ra sự điều chỉnh vào thời điểm thích hợp.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore