Vụ tấn công khủng bố tại Áo. Bộ Ngoại giao : Sẵn sàng kề vai sát cánh với nhân dân Áo trong lúc khó khăn

  • 03 November, 2020
  • Lệ Phương
Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao bà Âu Giang An

Thủ đô Vienna của Áo xảy ra vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ thị Bộ Ngoại giao phải nắm vững tình hình an toàn của kiều bào Đài Loan, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhất định phải đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của kiều bào tại Áo. Sáng ngày 3/11, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Âu Giang An cho biết, Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Áo báo cáo rằng, kiều bào ở Áo đều không bị tổn thương trong vụ tấn công khủng bố này, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại Áo và sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong nước. Bộ Ngoại giao lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này và nhấn mạnh rằng, Đài Loan sẵn sàng đoàn kết với nhân dân Áo trong thời điểm khó khăn này.

Bà Âu Giang An nói : Dựa trên quan điểm xây dựng một đất nước nhân quyền, chúc tôi nhắc lại, chúng tôi phản đối mọi cuộc tấn công thù địch, chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố đem đến tổn thương cho xã hội dân chủ và người dân. Chúng tôi luôn chủ trương rằng, mọi sự khác biệt cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tăng Hậu Nhân gọi điện thoại cho đại diện Văn phòng của Áo tại Đài Bắc Roland Rudorfer, thay mặt chính phủ và nhân dân Đài Loan gửi lời hỏi thăm, an ủi đến với người dân và gia quyến gặp nạn ở Áo. Roland Rudorfer bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của chính phủ Đài Loan và sẽ tiếp tục giữ liên hệ với phía Đài Loan để thông báo về diễn biến tiếp theo ở Áo.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore