Học tiếng HoaHọc tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

12 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-12...more
05 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-05...more
29 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-29...more
22 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-22...more
15 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-15...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24

Phản hồi liên quan