Học tiếng HoaVideo - Học tiếng Hoa

Chúng ta cùng học tiếng Hoa nhé

Thông tin nhanh

22 October, 2020
Lệ Phương

Xin mời mọi người học về những câu khen ngợi bằng tiếng Hoa nhé:

...more
26 August, 2020
Lệ Phương
12 July, 2020
Lệ Phương
26 June, 2020
Lệ Phương

CHÚNG TA CÙNG HỌC VIẾT CHỮ HOA NÀO! 

...more
04 March, 2020
Lệ Phương

Ngày 29/2

...more

Phản hồi liên quan