Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

10 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-10...more
03 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-03...more
27 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-27...more
20 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-20...more
13 December, 2020
Khiết Nhi

Bắt đầu từ năm 2014, Ủy ban sự vụ Hoa kiều đã cho mở chương trình “Lớp chuyên ban hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường 3+4 dành cho sinh viên Hoa kiều”, hàng năm sẽ tuyển các bạn sinh viên Hoa kiều khu vực Đông Nam Á đến Đài Loan để học chương trình trung học dạy nghề theo hệ 3 năm, sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp được tuyển thẳng lên trường đại học khoa học kỹ thuật, hiện tại chủ yếu là sinh viên đến 7 quốc gia khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar và Campuchia.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23

Phản hồi liên quan