Học tiếng HoaHọc tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

11 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-11...more
04 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-04...more
28 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-28...more
21 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-21...more
14 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-14...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24

Phản hồi liên quan