:::

Học tiếng HoaRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalHọc tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

15 October, 2021
Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-15

1. 生龍活虎:Khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào

...more
08 October, 2021
Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-08

1. 車水馬龍:Ngựa xe như nước

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan