Học tiếng HoaHọc tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

14 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-14...more
07 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-07...more
31 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-31...more
24 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-24...more
17 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-17...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23

Phản hồi liên quan