Học tiếng HoaHọc tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

13 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-13...more
06 January, 2021
Lệ Phương
2021-01-06...more
30 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-30...more
23 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-23...more
16 December, 2020
Lệ Phương
2020-12-16...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24

Phản hồi liên quan