:::

Rti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalChương trình sinh viên "Khởi nghiệp sáng tạo U-Start"

  • 29 November, 2020
Góc giáo dục
Sở Phát triển thanh niên thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan đã đưa ra chương

Để động viên cho sinh viên có tinh thần tự khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp, năm 2009, Bộ Giáo dục căn cứ theo “Điều lệ đặc biệt chấn hưng kinh tế mở rộng cơ sở hạ tầng công cộng”, đã cho lập ra “phương án phục vụ khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học, cao đẳng”, với tinh thần “dũng cảm đối diện với thách thức, cùng can đảm sáng tạo”, theo khái niệm “nhà đầu tư thiên sứ hỗ trợ lập nghiệp” và cơ chế “hỗ trợ của vườn ươm doanh nghiệp các trường đại học cao đẳng”, bắt đầu từ năm 2010 thì được đổi tên thành “chương trình phục vụ lập nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học, cao đẳng” (gọi tắt là chương trình U-start).

Vào năm 2020, chương trình sinh viên khởi nghiệp sáng tạo U-start đã có nhiều đổi mới trong quy định, đội ngũ tham gia chương trình phải ít nhất có 3 người trở lên, 2/3 thành viên trong nhóm phải là sinh viên vừa tốt nghiệp (không được quá 5 năm) hoặc sinh viên đang theo học trong trường (trong đó bao gồm sinh viên tại chức, và sinh viên học chuyên khoa 4 năm trở lên), các nhóm sinh viên này phải kết hợp với đơn vị vườn ươm doanh nghiệp (育成中心) của các trường đại học đưa ra “bản kế hoạch vận hành của nhóm khởi nghiệp” và “bản kế hoạch phụ đạo vườn ươm doanh nghiệp” gửi Bộ Giáo dục.

Sở phát triển thanh niên thuộc Bộ Giáo dục sẽ tùy vào thành tích đánh giá của các nhóm để quyết định kinh phí cấp cho đơn vị vườn ươm doanh nghiệp và kinh phí cơ bản cho nhóm khởi nghiệp, để các nhóm có thể bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Những nhóm được cấp kinh phí cơ bản, sau khi thực hiện một thời gian, nếu lọt được vòng 2, những nhóm được đánh giá có thành tích xuất sắc sẽ được trao tiền thưởng từ 250 nghìn đến 1 triệu Đài tệ.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan