:::

Rti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalCông tác thiện nguyện và hướng đi tương lai

  • 30 August, 2020
Góc giáo dục
Trong tương lai, Huyền có thể sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, hoặc cũng có thể sẽ quay về với công việc tại Liên Hiệp Quốc, dù là lựa chọn nào, với Huyền, vẫn chỉ có 1 hướng đi duy nhất, đó là hướng đến công tác xã hội và thiện nguyện.

Sau khi đến tổ chức The Garden of Hope Foundation làm tình nguyện viên, Huyền cũng đã xác định hướng đi cho đề tài luận văn thạc sĩ của mình chính là hình ảnh phụ nữ lao động di trú của các nước Đông Nam Á trong nhận định của giới truyền thông. Huyền cho biết, trong tương lai, có thể bạn sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, hoặc cũng có thể sẽ quay về với công việc cho Liên Hiệp Quốc, dù là lựa chọn nào, với Huyền, vẫn chỉ có 1 hướng đi duy nhất, đó là hướng đến công tác xã hội và thiện nguyện.

Khiết Nhi

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan