:::

Rti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalThiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình

  • 23 August, 2020
Góc giáo dục
Ngọc Huyền luôn quan niệm rằng, thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình.

Ngọc Huyền luôn quan niệm rằng, thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình. Với Huyền, làm thiện nguyện thật sự rất là vui, qua công việc này có thể cho mình cơ hội được học thêm rất nhiều điều mà trước giờ mình được biết đến bao giờ. Nhân cơ hội đến thực tập tại tổ chức The Garden of Hope Foundation, vừa để có được 2 tín chỉ phục vụ cho việc học, có thể tiếp xúc với những người phụ nữ lao động di trú để phát triển đề tài luận văn của mình, quan trọng hơn nữa là có thể được làm tình nguyện viên, để giúp đỡ cho người khác, đó cũng chính là một ý nghĩa rất quan trọng về mặt tinh thần khi làm công tác tình nguyện. 

Khiết Nhi

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan