Nhịp sống Đài Loan (Th.Sáu) (a) - 2020-11-27

2020-11-27...