"Chùa Phật Quang" góc tâm linh hướng về cội nguồn (phần 2)

Tuần vừa rồi quý vị thính giả đã có duyên làm quen với nhà sư Thích Thuần Hải và hiểu được quá trình...