Rti Radio Taiwan International

Câu chuyện quán Hủ tiếu Sa Đéc của chị Hoàng Anh Thư - hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt kỳ cựu tại Đài Loan

Chúng tôi chọn một buổi sáng thứ sáu đầu mùa Thu cùng đến quán Hủ tiếu Sa Đéc nằm cạnh trường đa...