Rti Radio Taiwan International

Khám phá Đảo Xanh – Tắm suối nước nóng Triều Nhật

Suối nước nóng Triều Nhật là suối nước nóng đáy biển hiếm thấy trên Thế giới. Tr&...