Hải đảo đáng yêu - Trung Đài Thiền Tự - ngôi chùa thuần Phật giáo ở Đài Trung

Trung Đài Thiền Tự là một ngôi chùa Phật giáo tại Đài Loan do Hòa Thượng Duy Giác sáng lập và...