Rti Radio Taiwan International

Chuyện trò cùng hai bạn trẻ đoạt giải trong cuộc thi phiên dịch của Ủy ban Sự vụ Hoa kiều (I)

Gần đây, Ủy ban Sự vụ Hoa kiều Đài Loan đã cho tổ chức Cuộc thi phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa, với sự tham gia của...