Rti Radio Taiwan International

Trò chuyện cùng cô gái

Người ta vẫn thường nói, "Cơ hội chỉ để dành cho những người có sự chuẩn bị sẵn sàng", sở dĩ gọi Cẩm Duyên...