Rti Radio Taiwan International

Chương trình liên kết 2+2 Đại học Ngoại thương (Tp.HCM) và Đại học Minh Truyền (Đài Bắc) - P2

Nếu bạn định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Đài Loan để làm việc, thì cần phải chuẩn bị gì? Sau khi tốt nghiệp, điều ki...