Rti Radio Taiwan International

Công tác thiện nguyện và hướng đi tương lai

Sau khi đến tổ chức The Garden of Hope Foundation làm tình nguyện viên, Huyền cũng đã xác định hướng đi cho đề ...