Rti Radio Taiwan International

Trò chuyện với cô gái trẻ Ngọc Huyền

Bạn Ngọc Huyền hiện đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Truyền thông quốc tế tại trường Quốc gia Chính Trị. Trước khi ...