Rti Radio Taiwan International

Bạn Nguyễn Công Tín chia sẻ kinh nghiệm học tại Đài Loan

Bạn Nguyễn Công Tín hiện là sinh viên Thạc sĩ, theo học tại khoa Công nghệ máy tính - Trường Đại học Quố...