:::

Tin ảnh

1,08 triệu liều vắc xin Moderna của Đài Loan tự mua đã đáp xuống sân bay Quốc tế Đào Viên vào ngày 17/9, lô hàng này chủ yếu là sẽ cung cấp cho những người đã tiêm mũi vắc xin Moderna đầu tiên đang đợi tiêm liều thứ 2 sử dụng.  (Ảnh: CNA)
1,08 triệu liều vắc xin Moderna của Đài Loan tự mua đã đáp xuống sân bay Quốc tế Đào Viên vào ngày 17/9, lô hàng này chủ yếu là sẽ cung cấp cho những người đã tiêm mũi vắc xin Moderna đầu tiên đang đợi tiêm liều thứ 2 sử dụng. (Ảnh: CNA)
Những người nổi tiếng trên mạng người Việt Nam, Hàn Quốc và diễn viên Hồng Kông, xuất hiện trong video clip chúc Tết Trung thu của tổng thống Thái Anh Văn (Ảnh: Chụp từ màn hình)
Những người nổi tiếng trên mạng người Việt Nam, Hàn Quốc và diễn viên Hồng Kông, xuất hiện trong video clip chúc Tết Trung thu của tổng thống Thái Anh Văn (Ảnh: Chụp từ màn hình)