:::

Tin ảnh

Tối ngày 17/9, trên trang Facebook, tổng thống Thái Anh Văn nhắc nhở, virus sẽ không nghỉ lễ, tuyệt đối không được xem thường, nếu nướng thịt ngoài trời thì nhất định phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.  (Ảnh: Trang FB của tổng thống Thái Anh Văn)
Tối ngày 17/9, trên trang Facebook, tổng thống Thái Anh Văn nhắc nhở, virus sẽ không nghỉ lễ, tuyệt đối không được xem thường, nếu nướng thịt ngoài trời thì nhất định phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Trang FB của tổng thống Thái Anh Văn)