:::

Tin ảnh

Hà Nội, Việt Nam, cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại từ trưa ngày 16/9. Ảnh: Một cửa hàng xe máy mở cửa kinh doanh trở lại sau 2 tháng đóng cửa. Thợ sửa xe đang giúp khách hàng sửa xe máy. (Ảnh: CNA)
Hà Nội, Việt Nam, cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại từ trưa ngày 16/9. Ảnh: Một cửa hàng xe máy mở cửa kinh doanh trở lại sau 2 tháng đóng cửa. Thợ sửa xe đang giúp khách hàng sửa xe máy. (Ảnh: CNA)
Bộ Ngoại giao phát hành Video ngắn mừng Quốc khánh “2021 – Taiwan, Bringing People Together”. (Hình chụp từ Video của Bộ Ngoại giao)
Bộ Ngoại giao phát hành Video ngắn mừng Quốc khánh “2021 – Taiwan, Bringing People Together”. (Hình chụp từ Video của Bộ Ngoại giao)
Cơm cá chình được bán 50 phần mỗi ngày tại Ga xe lửa Đài Bắc kể từ ngày 16/9-26/9 (Ảnh: CNA)
Cơm cá chình được bán 50 phần mỗi ngày tại Ga xe lửa Đài Bắc kể từ ngày 16/9-26/9 (Ảnh: CNA)