:::

Ủy ban Trung Hoa Lục Địa: kêu gọi các cơ quan, tổ chức và cá nhân không tham gia Diễn đàn Eo biển

  • 06 December, 2021
  • Khiết Nhi
Ủy ban Trung Hoa Lục Địa: kêu gọi các cơ quan, tổ chức và cá nhân không tham gia Diễn đàn Eo biển
Ủy ban Trung Hoa Lục Địa kêu gọi các cơ quan, tổ chức và cá nhân không tham gia Diễn đàn Eo biển.

Gần đây, Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đã tuyên bố, Diễn đàn Eo biển lần thứ 13 sẽ khai mạc vào ngày 10/12 sắp tới tại Phúc Kiến, ngày 11/12 bắt đầu tiến hành đại hội, mời đại diện các chính đảng liên quan của Đài Loan, người phục trách các tổ chức xã hội, đại diện của các thôn xã, thị trấn, đại diện phụ trách công tác thủy lợi, nông ngư nghiệp… đến tham gia; tuy nhiên, phía Ủy ban Trung Hoa Lục Địa của Đài Loan đã kêu gọi các giới chức, tuyệt đối đừng phối hợp, nghe theo sự thao túng của Trung Quốc. Khi trả lời chất vấn vào ngày 6/12, ông Khâu Thùy Chính- Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã bày tỏ, Diễn đàn Eo biển là kênh mà Trung Quốc tiến hành chiến tranh thống trị có quy mô với Đài Loan, hoàn toàn do phía Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ đạo và thiết lập lịch trình, về cơ bản đây đều không phải là giao lưu lành mạnh. Chính phủ Trung ương đã cấm các bộ ngành Trung ương Đài Loan tham gia, cũng như không đồng tình nếu các chính quyền địa phương tham gia, kêu gọi người dân đừng có dễ dàng đến tham gia diễn đàn.

Ông Khâu Thùy Chính chỉ ra, chính phủ cũng sẽ cấm các cơ quan liên quan, đoàn thể và cá nhân Đài Loan tham gia các hội nghị bàn về “Phương án một nước hai chế độ” để tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc với bất kỳ hình thức nào, càng không được tham giao các hiệp thương dân chủ dưới hình thức hiệp thương chính trị. Ông Khâu Thùy Chính nhắc nhở, bất kỳ ai muốn tham gia Diễn đàn Eo biển đều phải chú ý quy định liên quan của điều lệ hai bờ eo biển, phải phù hợp quy định pháp luật, không nên lập sẵn lập trường chính trị, phải bảo vệ lợi ích chung của Đài Loan.

Ngoài ra, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đang có kế hoạch điều chỉnh “Điều lệ quan hệ người dân hai bờ eo biển”, trong tương lai có khả năng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hai bờ eo biển. Ủy viên Thang Huệ Trinh của Đảng Dân Tiến khi chất vấn cũng đề cập, nhiều giới chức e rằng vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hai bờ eo biển, có khả năng gặp trường hợp “kết hôn giả” để đến Đài Loan, có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông Khâu Thùy Chính cho biết, sẽ đưa ra các biện pháp phòng ngừa liên quan chi tiết trong tương lai, nghiêm ngặt phòng chống việc này xảy ra.

Ông Khâu Thùy Chính nhấn mạnh, “Điều lệ hai bờ eo biển” đã không có bất kỳ điều chỉnh nào trong 30 năm nay, lần này sửa đổi luật chủ yếu là để phối hợp với “Luật dân sự liên quan người nước ngoài”, các điểm chính sửa đổi chủ yếu là để phù hợp với thời đại về quy tắc chọn luật áp dụng cho những trường hợp dân sự xuyên quốc gia, như là tăng cường bình đẳng giới tính và bảo vệ quyền lợi trẻ em, tăng cường quy tắc chọn luật trong quan hệ luật pháp giao dịch thương mại với hình thái xã hội mới, chứ không chỉ riêng vấn đề hôn nhân đồng giới hai bờ eo biển.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore