:::

Từ ngày 1/1/2022 xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc phải do chính phủ giới thiệu, doanh nghiệp có thể hoàn thành đăng ký trước 22/10

  • 15 October, 2021
  • Hải Ly
Từ ngày 1/1/2022 xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc phải do chính phủ giới thiệu, doanh nghiệp có thể hoàn thành đăng ký trước 22/10
Trụ sở Sở Quản lý thực phẩm và dược phẩm, Bộ Y tế - Phúc lợi (Ảnh do phóng viên của RTI chụp)

Vào ngày 12/4 năm nay Trung Quốc ban hành “Quy định quản lý đăng ký đối với doanh nghiệp sản xuất tại nước ngoài muốn nhập khẩu thực phẩm vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, đồng thời tuyên bố quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Theo Bộ Y tế - Phúc lợi vào ngày 15/10 cho biết, để ứng phó với quy định mới về nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10, Bộ Kinh tế và Ủy ban Nông nghiệp cùng tổ chức 7 buổi giới thiệu, để giải thích với các doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất và các đoàn thể tổ chức nông dân về quy định mới của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nhất định phải hoàn thành đăng ký trên mạng vào trước ngày 22/10, để Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Bộ Y tế - Phúc lợi gửi thư giới thiệu và danh sách đăng ký, để làm thủ tục xin Tổng cục Hải Quan Trung Quốc phê duyệt cho phép đăng ký.

Theo “Quy định quản lý đăng ký đối với doanh nghiệp sản xuất tại nước ngoài muốn nhập khẩu thực phẩm vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” được công bố vào ngày 12/4 năm nay, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp sản xuất, gia công, bảo quản thực phẩm trên toàn thế giới muốn xuất khẩu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm sang Trung Quốc, thì từ ngày 1/1/2022 đều phải xin đăng ký với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, đồng thời các sản phẩm muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải được cơ quan chủ quản của bên xuất khẩu thực hiện việc gửi thư giới thiệu xin đăng ký cho Tổng cục Hải Quan của Trung Quốc.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore