Lý Đại Duy đảm nhiệm chức Tổng thư ký Phủ tổng thống. Tổng thống : Hy vọng với kinh nghiệm phong phú của Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đương đầu với những tha

  • 03 August, 2020
  • Lệ Phương
Tổng thống Thái Anh Văn bổ nhiệm ông Lý Đại Duy làm Tổng thư ký Phủ tổng thống

Ngày 3/8, tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố chức vụ Tổng thư ký Phủ tổng thống sẽ do ông Lý Đại Duy, chủ tịch Quỹ giao lưu eo biển Đài Loan, đảm nhận, bà hy vọng với kinh nghiệm phong phú của ông Lý Đại Duy, có thể hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách của quốc tế.

Ông Tô Gia Tuyền đã từ chức Tổng thư ký Phủ tổng thống vào ngày 2/8, do cháu của ông, là Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến Tô Chấn Thanh, bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong vụ tranh quyền quản lý công ty SOGO. Tổng thống Thái Anh Văn phê chuẩn và tuyên bố ông Lý Đại Duy đảm nhiệm chức Tổng thư ký Phủ tổng thống vào ngày 3/8. Sau khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống, ông Lý Đại Duy đã từng đảm nhiệm chức ngoại trưởng, tổng bí thư Ủy ban An ninh Quốc gia, ngày 20/5 năm nay mới giữ chức chủ tịch Quỹ giao lưu eo biển.

Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong 4 năm qua, ông Lý Đại Duy đã đảm nhiệm rất nhiều chức vụ chính trị quan trọng, từ Bộ ngoại giao, Ủy ban An ninh Quốc gia, Quỹ giao lưu eo biển, cho đến bây giờ là Tổng thư ký phủ tổng thống, bà hy vọng lần này, có thể thông qua kinh nghiệm phong phú của ông để hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thách thức.

Tổng thống nói : Lần này tôi mời ông Lý Đại Duy đảm nhận chức Tổng bí thư phủ tổng thống, chủ yếu là trọng dụng kinh nghiệm phong phú của ông, nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh đang lây lan trên toàn cầu, kết cấu chính trị và kinh tế mậu dịch đang thay đổi nhanh chóng, ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đối phó những thách thức này.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore